• ny_back

ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଆମର କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ସଫଳତା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ |ISO9001, BSCI, Sedex, GOTS, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ଆମର କଠୋର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ପରି ସେମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତି |

cer1_1
cer1_2
iso
cer02
cer05
cer06